Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Všetci v našej firme považujeme osobné údaje za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi tiež nakladáme. Prosíme prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme. Pokiaľ by ste s akýmkoľvek bodom nesúhlasili alebo mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je:
DOMESTAV TREND s.r.o.
Špitálka 23
602 00 Brno

IČ: 04145089
DIČ: CZ04145089
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne C 88445.

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré DOMESTAV TREND zhromažďuje, zhromažďuje iba na odôvodnené účely a len po obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálnou možnou mierou zabezpečenia. Na dodržiavanie všetkých zásad ochrany osobných údajov u nás dohliada povereník pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer), na ktorého sa môžete v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kedykoľvek obrátiť.

DOMESTAV TREND s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
Email: gdpr@domestav.cz

Nižšie si Vás dovoľujeme detailne informovať o tom, čo ochrana osobných údajov predstavuje a akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje v spoločnosti DOMESTAV TREND.

GDPR – ČO TO JE?

GDPR, slovensky všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, v Českej republike nahradilo doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46/ES a súvisiaceho zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
To znamená, že právny rámec ochrany osobných údajov tu fungoval aj do 25. 05. 2018 a osobné údaje boli chránené aj doteraz. Len nová úprava rozširuje práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov a povinnosti tých subjektov, ktoré osobné údaje spracovávajú.
Fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sa na tieto účely hovorí subjekt údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobným údajom je akákoľvek informácia o identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe.
GDPR rozdeľuje osobné údaje do dvoch kategórií – všeobecné a zvláštne. Čo sa týka Vás, našich zákazníkov a zmluvných partnerov, tak DOMESTAV TREND spracováva osobné údaje iba všeobecné.

PRÁVNY DÔVOD SPRACOVANIA A ÚČEL SPRACOVANIA

 • V DOMESTAVE TREND spracovávame iba osobné údaje potrebné na poskytnutie profesionálnych služieb a komfortnej obsluhy. Zároveň musíme pri spracovaní dodržiavať zákonné povinnosti a chrániť svoje oprávnené záujmy.
 • Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu, alebo ktoré boli zhromaždené inak a sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie našich zákonných povinností.
 • Vaše osobné údaje spracovávame len za legitímnym účelom, a to v nevyhnutnom rozsahu na ten daný príslušný účel.

Rozsah spracovávaných údajov:

 • Identifikačné: meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, prihlasovacie meno a heslo v našich webových stránkach
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, emailová adresa, prípadne adresa na doručenie a fakturačná adresa
 • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásielkach, údaje o prípadných reklamáciách, údaje o spôsobe platby a prípadne číslo bankového účtu

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • vybavenie objednávky
 • vybavenie reklamácie
 • zodpovedanie vašich otázok na naše kontaktné centrum
 • cielenú ponuku nášho tovaru a služieb

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje na vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom na zabezpečenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. 
 • Títo partneri spracovávajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. 

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj z dôvodu a za účelom plnenia zákonných povinností. To sa týka Vašich identifikačných, kontaktných údajov a údajov o Vami objednaných službách. A ktoré zákony nám túto povinnosť stanovujú? Sú to najmä:

 • zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 • zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve,
 • zákon č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Spracovávame len nevyhnutné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru.

Ako máme vaše údaje zabezpečené?

 • Udržujeme aktualizované technické a organizačné prostriedky na zaistenie bezpečnosti spracovania dát, obzvlášť na ochranu dát pri ich prenose a zamedzenie ich zneužitia neautorizovanými tretími stranami.
 • Tieto opatrenia sú upravené v súlade s najmodernejšími technológiami, potrebou ochrany osobných údajov a možných rizík Vašich práv a slobôd.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

 • Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto vyhlásení, osobné údaje budú vymazané hneď po splnení svojho špecifického účelu, pokiaľ nie je vyžadované ich uchovanie.
 • Údaje sú pravidelne vymazané po uplynutí doby uchovania, v prípade že nie sú potrebné na založenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a nie sú tu žiadne ďalšie právne základy pre spracovanie údajov.

Cookies

Pre funkčnosť našich webových stránok používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk vášho počítača. Súbory cookies používame na to, aby bolo možné vložiť tovar do košíka a spracovať vašu objednávku a ďalej aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sú naše stránky používané a aby ich bolo možné optimalizovať. Súbory cookies nám môžu napr. povedať, či ste naše stránky už v minulosti navštívili alebo či ste novým návštevníkom. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, okrem IP adresy.

Pokiaľ si neželáte súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení. So zakázanými cookies však nie je možné vložiť tovar na našom e-shope do košíka a uskutočniť nákup, je možné stránky len prezerať. Pre bližšie informácie vyhľadajte v pomocníkovi vášho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies.

Kódy tretích strán

Používaním internetových stránok môže dochádzať k ukladaniu vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patria:

Google, Inc. Názov služby: Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense Služby spoločnosti Google používajú súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom ak účelu zhora uvedeným. Detailné informácie o Google a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke. Ak chcete zabrániť sledovaniu, môžete zadarmo nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača, na stiahnutie tu.

Facebook, Inc. Názov služby: Facebook Služba Facebook zhromažďujeme informácie získané pri návšteve internetových stránok. Tieto informácie sú získavané za účelom merania a inzercie. Detailné informácie o Facebook a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Seznam.cz, a.s.. Názov služby: Sklik Služba Sklik zhromažďujeme informácie získané pri návšteve internetových stránok za pomoci súborov cookies. Tieto informácie sú získavané za účelom merania a inzercie. Stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o služby, reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Detailné informácie o Sklik a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke. Heureka.sk, Heureka Shopping s.r.o. Názov služby: Overené zákazníkmi Snahou služby Overené zákazníkmi je rovnako ako pri všetkých e-shopoch zapojených do služby Overené zákazníkmi, zachovať čo možno najväčšiu návratnosť dotazníkov. Hodnotenie a recenzie zákazníkov prostredníctvom nezávislej služby Overené zákazníkmi sú zdrojom dôležitej spätnej väzby pre e-shopy, na základe ktorej môžu zlepšovať svoje služby. Cieľom zberu hodnotenia je zároveň umožniť zákazníkom rozhodnúť sa o nákupe na základe skúseností, ktoré zdieľajú ostatní nakupujúci. Práve názor ostatných je pre zákazníkov pri výbere e-shopu dôležitý. Detailné informácie o Overené zákazníkmi a ochrane osobných údajov nájdete na  tejto stránke.

Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak budete potrebovať:

 • získať odpis vašich osobných údajov – napíšte nám a my vám pošleme, aké dáta o vás máme,
 • opraviť vaše osobné údaje – osobné údaje môžete opraviť po prihlásení do vášho účtu (ak ste sa registrovali), prípadne nám napíšte, aké údaje máme zle a my zaistíme ich zmenu,
 • vymazať vaše osobné údaje – ak si neželáte, aby vaše osobné dáta boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme,
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov – ak žiadate o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, dajte nám vedieť a my to zariadime,
 • odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov – ak chcete odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov, dajte nám to prosím vedieť.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, týka sa námietka aj profilovania. Pokiaľ budete chcieť toto právo uplatniť, kontaktujte nás prosím.
 • podať sťažnosť – naším dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov – môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom (veríme však, že to nebude potrebné a že všetky vaše prípadné sťažnosti vyriešime k vašej spokojnosti spolu)

Odkazy na legislatívu

Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou, ktorej plné znenie nájdete na týchto odkazoch:

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • Zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom od 1. júla 2017
 • Zákon č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení účinnom od 1. júla 2017