Drevený nábytok z masívu ball Nábytkové kovanie, spárovka, lamino ball Drevené stavby ball Textilní výroba ball Bio Úly
 
 
 
Košík
Váš košík je prázdný
 
Zákazník
 
 
Newsletter

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách a akciach?

 
Odhlásiť sa z odberu
 

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Všetci v našej firme považujeme osobné údaje za veľmi citlivé informácie a podľa toho s nimi aj zaobchádzame. Prosíme, prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme. Pokiaľ by ste s akýmkoľvek bodom nesúhlasili alebo mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás na gdpr__at__domestav.cz

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je:
DOMESTAV, s.r.o.
Budatínska 3063/69
85106 Bratislava

IČ: 46559418
DIČ: SK2023465785
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave 79662/B.

Ubezpečujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť DOMESTAV zhromažďuje, zhromažďuje výlučne pre odôvodnené účely a len na obmedzenú dobu. Tieto údaje sú chránené maximálnou mierou zabezpečenia.

Na dodržiavanie všetkých zásad ochrany osobných údajov dohliada poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer), na ktorého se môžete v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kedykoľvek obrátiť.
DOMESTAV, s.r.o. Bauerova 10 603 00 Brno Email: gdpr__at__domestav.cz

Nižšie si Vás dovoľujeme detailne informovať o tom, čo ochrana osobných údajov predstavuje a akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame v spoločnosti DOMESTAV, s.r.o.

GDPR – ČO TO JE?

GDPR (General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší doterajšia právna úprava ochrany osobných údajov platná na Slovensku v podobe smernice 95/46/ES. Nové pravidlá vstúpili do platnosti 25. mája 2018.

Osobné údaje boli chránené aj do tohto dátumu. Nová úprava však rozširuje práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov a povinnosti tých subjektov, ktoré osobné údaje spracovávajú.

Fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, se pre tieto účely hovorí subjekt údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobným údajom je akákoľvek informácia o identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe.

GDPR rozdeľuje osobné údaje do dvoch kategórií – všeobecné a zvláštne.

Čo se týka Vás, našich zákazníkov a zmluvných partnerov, tak DOMESTAV, s. r. o. spracováva iba všeobecné osobné údaje.

Právny dôvod spracovania a účel spracovania osobných údajov

 • V DOMESTAVE spracovávame iba osobné údaje potrebné k poskytnutiu profesionálnych služieb a komfortnej obsluhy. Zároveň musíme pri spracovaní dodržiavať zákonné povinnosti a chrániť svoje oprávnené záujmy.
 • Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu, alebo ktoré boli zhromaždené inak a sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi alebo pre plnenie našich zákonných povinností.
 • Vaše osobné údaje spracovávame len za legitímnym účelom, a to v nevyhnutnom rozsahu pre konkrétny príslušný účel.

Rozsah spracovávaných údajov:

 • Identifikačné: meno a priezvisko, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, prihlasovacie meno a heslo na našich webových stránkach
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, emailová adresa, prípadne adresa pre doručenie a fakturačná adresa
 • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásielkach, údaje o prípadných reklamáciách, údaje o spôsobe platby, prípadne číslo bankového účtu

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledujúce účely:

 • vybavenie objednávky
 • vybavenie reklamácie
 • odpovedanie na Vaše otázky prostredníctvom nášho kontaktného centra
 • cielenú ponuku nášho tovaru a služieb

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade Vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zabezpečenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky.
 • Títo partneri spracovávajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel.

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj z dôvodu plnenia zákonných povinností. To se týka Vašich identifikačných, kontaktných údajov a údajov o Vami objednaných službách. A ktoré zákony nám túto povinnosť stanovujú? Sú to najmä:

 • Zákon č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník
 • Zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve
 • Zákon č. 297/2008 Z. z, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracovávame len nevyhnutné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť tovar a služby na mieru.

Ako máme Vaše dáta zabezpečené?

 • Udržiavame aktualizované technické a organizačné prostriedky, aby sme zaistili bezpečnosť spracovania dát, najmä na ochranu dát pri ich prenose a zamedzeniu ich zneužitia neautorizovanými tretími stranami.
 • Tieto opatrenia sú vykonávané v súlade s najmodernejšími technológiami, s potrebou ochrany osobných údajov a možných rizík Vašich práv a slobôd. Vaše dáta budú spracovávané aj v Českej republike.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 • Ak nie je v tomto vyhlásení uvedené inak, osobné údaje budú vymazané hneď po splnení svojho špecifického účelu, ak sa nevyžaduje ich uchovanie.
 • Údaje sú pravidelne vymazávané po uplynutí lehoty uchovania, v prípade, že nie sú potrebné na založenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a neexistujú žiadne ďalšie práve základy pre spracovanie údajov.

Cookies

Kvôli funkčnosti našich webových stránok používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies používame, aby bolo možné vložiť tovar do košíka a spracovať Vašu objednávku a tiež, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sú naše stránky používané a aby ich bolo možné optimalizovať. Súbory cookies nám môžu napríklad povedať, či ste už naše stránky v minulosti navštívili alebo, či ste nový návštevník. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, okrem IP adresy. Ak si neprajete súbory cookies , môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení. So zakázanými cookies však nie je možné vložiť tovar do košíka v našom e-shope a vykonať nákup, stránky si môžete len prezerať. Pre bližšie informácie vyhľadajte v nápovede Vášho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies.

Kódy tretích strán

Používaním internetových stránok môže dôjsť k ukladaniu Vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patria: Google, Inc.
Názov služby: Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense Služby spoločnosti Google používajú súbory cookies. Sú to textové súbory uložené do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania internetovej stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude tieto informácie využívať na účely vyhodnocovania požívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu všeobecne. Google môže tiež tieto informácie poskytnúť tretím osobám, ak to bude vyžadovať zákon alebo budú tretie osoby spracovávať takého informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o Vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel uvedenými vyššie. Detailné informácie o Google a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke. Pokiaľ chcete zabrániť sledovaniu, môžete si zdarma nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača, k stiahnutiu tu.

Facebook, Inc.
Názov služby: Facebook Služba Facebook zhromažďuje informácie získané pri návšteve internetových stránok. Tieto informácie sú získavané za účelom merania a inzercie. Detailné informácie o Facebooku a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Seznam.cz, a.s.
Názov služby Sklik Služba Sklik zhromažďuje informácie získané pri návšteve internetových stránok za pomoci súborov cookies. Tieto informácie sú získavané za účelom merania a inzercie. Stránky využívajú technológiu retargetingu od služby Sklik prevádzkovanou spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o služby, reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Detailné informácie o Sklik a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Heureka.cz, Heureka Shopping, s.r.o.
Názov služby: Overené zákazníkmi Snahou služby Overené zákazníkmi sú rovnako ako u všetkých e-shopov zapojených do služby overené zákazníkmi, zachovať čo možno najväčšiu návratnosť dotazníkov. Hodnotenie a recenzie zákazníkov prostredníctvom nezávislej služby Overené zákazníkmi sú zdrojom dôležitej spätnej väzby pre e-shopy, na základe ktorej môžu zlepšovať svoje služby. Cieľom zberu hodnotení je zároveň umožniť zákazníkom rozhodnúť sa o nákupe na základe skúseností, ktoré zdieľajú ostatní nakupujúci. Práve názor ostatných je pre zákazníkov pri výbere e-shopu dôležitý. Detailné informácie o Overené zákazníkmi a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.

Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi zaobchádzame. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak budete potrebovať:

 • získať opis vašich osobných údajov – napíšte nám a my vám pošleme informáciu, aké údaje o vás máme.
 • opraviť vaše osobné údaje – osobné údaje môžete opraviť po prihlásení do vášho účtu (pokiaľ ste sa registrovali), prípadne nám napíšte, aké údaje máme chybne a my zabezpečíme ich opravu.
 • vymazať vaše osobné údaje – ak si neprajete, aby vaše osobné údaje boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme.
 • obmedziť spracovávanie vašich osobných údajov – pokiaľ žiadate o obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov, dajte nám to vedieť a my to zariadime.
 • odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov – ak chcete odvolať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, dajte nám to, prosím vedieť.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak sa jedná o spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu, týka sa námietka aj profilovania. Ak budete chcieť toto právo uplatniť, kontaktujte nás, prosím.
 • podať sťažnosť – našim dozorcovým úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom (v každom prípade veríme, že to nebude potrebné a že vaše prípadné sťažnosti vyriešime k vašej spokojnosti spoločne.

Odkazy na legislatívu